Zasuwy betonowe

Ruszta betonowe » Zasuwy betonowe

                ZASUWY DO KANAŁÓW   Bez%20nazwy

  • Bezpieczne zamknięcie kanałów 
  • Podział systemu odprowadzania gnojowicy na jednostki
  • Bezpeiczne roznoszenie warstw naniesionych i opadających 
  • Krótkie czasy wypływu
  • Optymalne dopasowanie zasówy do rozmiaru kanału z gnojowicą 
trzoda(2)

Zasuwy do kanałów dostępne są w różnych szerokościach i wysokościach .Składaja się one z ramy stalowo-betonowej o grubości ok.10cm i płyty wielowarstwowej. Zasuwy do kanałów powinny pokrywać możliwie dużą cześć spiętrzonego przekroju kanału w celu uniknięcia większych zwężeń podczas odpływu nieczystości. Zasówydo kanałów są rozwiązaniem korzystnym w cenie i łatwe w obsłudze. Zamykają one poszczególne kanały i dzielą system odprowadzania gnojowicy na przejrzyste jednostki. Gnojowicę składuje i spiętrza się w kanał krótko i poprzez to utrzymuje się ją w tym  czasie w stanie płynnym.